Menstrualni ciklus, Mesec i manifestiranje energije

Menstrualni ciklus

Menstrualni ciklus, Mesec i manifestiranje energije

Većina žena ne doživljava lepotu svog menstrualnog ciklusa na pravi način.

Jedva da ikad shvatimo da smo budjenjem menstrualnog ciklusa zakoračile u sirovu lepotu našeg moćnog kreativnog putovanja. Uvedene u unutrašnji svet koji ima ugradjen ritam, ciklus, šanse i magiju. Unutrašnji fenomen koji je intuitivan, živ, i pulsirajući sa svrhom. Unutrašnji svijet koji je pun emocionalnih povratnih informacija, promenljivih stanja, osjećaja bola, pa čak i zadovoljstva koje proizilazi iz otpuštanja. Shvatam da je blagosloveno što je moj menstrualni ciklus produbio odnos koji imam sa svojim tijelom kao intuitivnim kanalom. Neočekivano, za mene je menstruacija prerasla u duhovnog učitelja. Blago obasjava i uči sa samopouzdanim sjajem. Sada shvatam da je medju mnogim magičnim darovima koje donosi moj ciklus, takodje veoma moćan dar procesa manifestacije i snažna energetska podršku u materijalizaciji onoga što želim da stvorim.

Svaki put kada dobijem menstruaciju, osetim razliku u onome na šta sam pozvana da se duhovno fokusiram i zateknem sebe kako osluškujem dublje mudrosti koje moje tijelo otkriva. Ponekad osećam da je moj ciklus posvećen dubokom otpuštanju boli za koju se držim. To su dani koji me privlače da budem tiha, da se hranim dubokom pažnjom. Ulazimo u nove avanture na kojima dozvoljavamo sebi da zračimo i privlačimo drevne mudrosti u naše telo. Slušajte svoje telo i prepustite se svojoj punoj snazi ispoljavanja.

Menstrualni ciklus

Potencijalni fokus koji bi vaš ciklus mogao doneti u zavisnosti od perioda kada menstruirate

Ako vam menstruacija počne kada je –

Rastući Mesec = Duhovni fokus je na istraživanju i težnji ka novim otkrićima

Pun Mesec = Duhovni fokus je na stvaranju i realizaciji vaših ideja u materijalnom životu

Opadajući Mesec = Duhovni fokus je da težite onome što ste već manifestirale i što cveta

Tamni/Mladi Mesec = Duhovni fokus je okrenut ka unutra kako biste se potpuno nahranile

Vodite računa o sebi i bez obzira kako izgleda vaš ciklus, iskoristite ovaj trenutak da pronadjete ljubav i zahvalnost svom telu.

Izvor: https://www.theaussiemystic.com/intuitive-articles
Foto: @hellies.goddesses